Azog: The Hobbit FanArt[CG]

posted on 14 Jun 2013 15:04 by pumpimthegum
ควันหลงจากการขายโดจิน The Hobbit : Young Pale Orc
ในงาน Movie Carnival
วันนี้เราจะเอาภาพเสก็ซกระบวนการทำงาน และ CG เกี่ยวกับออร์คๆ มาลงนะคะ


ขั้นแรก เสก็ซคาแรคเตอร์ต่างๆ เพื่อให้เห็น Mood&Tone ของเรื่องโดยรวมเสก็ซเป็นสีบ้างอะไรบ้าง...
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มร่างเส้นสีฟ้า เสร็จแล้วก็เริ่มตัดเส้น...


 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงเส้นดำเสร็จแล้ว 
 
 
 
 
ตัดเส้นเสร็จอะไรเสร็จ เหลือขั้นตอนใส่ Text เท่านั้น
 
 
 
 
หน้าปก...
ปรากฎว่าขายดีมาก เหลือแค่สามเล่ม ไม่นึกว่าจะขายได้ขนาดนี้!!!
เพราะไม่คิดว่าคนจะสนใจ Azog ส่วนใหญ่เห็นแม่ยก ธอริน ฟิลี คิลี บิลโบ้
อะไรพวกนี้ พวกออร์คนี้ชิดซ้าย ^  ^ตบท้ายด้วย Full CG หนึ่งภาพ
คราวหน้าจะเขียนอีกแน่ๆ ถ้ามีโอกาส ^[]^
Comment

Comment:

Tweet